Όλα τα μαθήματα

Μάθημα Βαθμολογία Τύπος Εξάμηνο
Προγραμματισμός 1 9 Θεωρία 1ο Περιγραφή
Προγραμματισμός 1 6 Εργαστήριο 1ο Περιγραφή
Δομές Δεδομένων 4.9 Θεωρία 2ο Περιγραφή
Δομές Δεδομένων 5 Εργαστήριο 2ο Περιγραφή
Λειτουργικά συστήματα 1 Εργαστήριο 3ο Περιγραφή
Λειτουργικά συστήματα 0 Θεωρία 3ο Περιγραφή
Τεχνολογία λογισμικού 7 Θεωρία 5ο Περιγραφή
Τεχνολογία λογισμικού 6 Εργαστήριο 5ο Περιγραφή